Sex och samlevnad

Sexuell hälsa är viktigt för vår livskvalitet, både ur fysisk och psykisk synpunkt.

Sexualitet är mycket mer än samlag. Det innefattar även samhörighet, närhet, ömhet samt förmåga till njutning med dig själv eller med din partner.

Under livet händer det mycket som kan förändra vår sexuella hälsa. Det kan vara barnafödande, ny partner, separationer eller sjukdom. Det kan bli slentrian i ett förhållande, den ena partnern kan t ex vilja ha mer sex än den andra. Ibland kan det vara bra att få hjälp och stöd för att hitta tillbaks till sig själv och sin partner.

Att få ökad kunskap om det sexuella gensvaret i kroppen ger ett ökat kroppsmedvetande som i sin tur leder till ökad sexuell njutning. Ett bra sex och samliv ger energi åt förhållandet, frigör hormoner som gör att du mår bättre och får en högre livskvalitet.